sản phẩm chính của bg commodity

Những sản phẩm nhà BG Commodity được nhập hoàn toàn 100% từ Bắc Giang, ….
Đảm bảo thực phẩm sạch….
ĐOẠN NÀY EM VIẾT GIỚI THIỆU RA NHÉ

Giảm giá!

ĐỒ ĂN

TƯƠNG

$10.00
Giảm giá!

ĐỒ ĂN

VẢI THIỀU

$5.00

ĐỒ ĂN

DỨA

$5.00
Giảm giá!
New

ĐỒ ĂN

BÁNH ĐA KẾ

$3.00
Giảm giá!
$10.00
Giảm giá!

ĐỒ ĂN

NGŨ CỐC

$5.00
Giảm giá!
New

ĐỒ ĂN

MỲ CHŨ

$2.00
Giảm giá!

ĐỒ ĂN

CAM BỐ HẠ

$6.00
Giảm giá!
HOT

ĐỒ ĂN

NA BẮC GIANG

$5.00