GẠO BAO THAI HỒNG

$10.00

Giống Bao Thai là giống lúa bản địa dễ trồng, khả năng chống chịu sâu bệnh hại khá, cho năng suất cao nên được người dân nhiều địa phương các tỉnh phía Bắc gieo trồng. Tuy nhiên chỉ có một số vùng có những đặc điểm riêng biệt về khí hậu, đất đai mới cho ra sản phẩm gạo Bao Thai thật sự chất lượng: Hạt trắng, cơm dẻo, ngọt và thơm.

còn 5 hàng

Danh mục: Từ khóa: